หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ทุกตำแหน่งต้องสอบ กองบัญชาการกองทัพไทย ใหม่ล่าสุด ปี 60 (TBC)

ผู้เข้าชม 609 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1355
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ทุกตำแหน่งต้องสอบ กองบัญชาการกองทัพไทย ใหม่ล่าสุด ปี 60 (TBC)

ISBN .978-616-24686-5-0

พิมพ์เมื่อ : ธันวาคม 2560

จำนวน: 264 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

วิชาคณิตศาสตร์
เชต  
ตรรกศาสตร์                                                                                        
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน                                                                       
ระบบจำนวนจริง                                                                                   
ความน่าจะเป็น                                                                                   
สถิติ                                                                                             
ลำดับและอนุกรม                                                                                   
เจาะข้อสอบรวม                                                                                    

วิชาภาษาไทย หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา
เสียงและอักษรไทย                                                                                 
ความหมายของคำและกลุ่มคำ                                                                    
การสะกดคำ                                                                                        
การใช้คำไม่ถูกต้อง                                                                                 
ลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร                                                                    
ระดับภาษา                                                                                         
ราชาศัพท์                                                                                                  
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                                         
โวหารการเขียน                                                                                    
การอ่านจับใจความ                                                                                
การอ่านตีความ การอ่านสรุปความ                                                               
บทความ                                                                                            
เจาะข้อสอบ ภาษาไทย                                                                                       

วิชาภาษาอังกฤษ  
เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                      
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                

วิชาความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                
ค่านิยมคนไทย             

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองทัพไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top