หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ เจาะข้อสอบ นายทหารประทวน วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ทุกตำแหน่งต้องสอบ กองบัญชาการกองทัพไทย ใหม่ล่าสุด ปี 60 (TBC)

ผู้เข้าชม 660 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1356
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ เจาะข้อสอบ นายทหารประทวน วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ทุกตำแหน่งต้องสอบ กองบัญชาการกองทัพไทย ใหม่ล่าสุด ปี 60 (TBC)

ISBN .978-616-24686-5-0

พิมพ์เมื่อ : ธันวาคม 2560

จำนวน: 264 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

วิชาคณิตศาสตร์
เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ 150 ข้อ                                                            

วิชาภาษาไทย
เจาะข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 1.                                                                
เจาะข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 2. แยกเป็นเรื่องๆ     
ข้อสอบเรื่องการสะกดคำ                                                                          
ข้อสอบเรื่องการอ่านคำ                                                                            
ข้อสอบความหมายของคำและกลุ่มคำ                                                          
ข้อสอบการใช้คำราชาศัพท์                                                                       
ข้อสอบโวหารภาพพจน์                                                                            
ข้อสอบโวหารการเขียน                                                                            
ข้อสอบสำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                               
ข้อสอบการอ่านจับใจ                                                                              
ข้อสอบเรื่องการสรุปความ                                                                        
ข้อสอบเรื่องการตีความ                                                                           
ข้อสอบเรื่องการทำความเข้าใจบทความ                                                        

วิชาภาษาอังกฤษ                      
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                             
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                             
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                             
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.  
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.                                                             

วิชาความรู้ทั่วไป
เจาะข้อสอบความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 1.                                                          
เจาะข้อสอบความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 2.                                                          
ค่านิยมคนไทย       

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองทัพไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top