หมวดสินค้าหลัก

สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ปฏิบัติงาน ปี 61 (KY)

ผู้เข้าชม 1,377 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : KY264
  • ราคาพิเศษ : 124 บาท
  • ราคาปกติ 130 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ปฏิบัติงาน ปี 61 (KY)

พิมพ์     : มกราคม 2561
จำนวน  : 146 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

1.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543ฃ
2.พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3.ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของคณะกรรมการบริการศาลยุติธรรม
4.ระเบียบ ประกาศ  คำสั่ง ของคณะการข้าราชการศาลยุติธรรม
5.พระราชธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6.ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรมและงานธุรการทั่วไป
7.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

จัดทำโดย...ทีมงานเกียรตินิยม

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานศาลยุติธรรม

Close หน้าต่างนี้
Go Top