หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ เจาะข้อสอบ นายทหารกองทัพอากาศ ระดับชั้นสัญญาบัตร ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ผู้เข้าชม 792 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1419
  • ราคาพิเศษ : 220 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ เจาะข้อสอบ นายทหารกองทัพอากาศ ระดับชั้นสัญญาบัตร ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ISBN .978-616-24697-3-2

พิมพ์เมื่อ : มกราคม 2561

จำนวน: 265 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

วิชาคณิตศาสตร์
เชต                                                                                                  
ลำดับและอนุกรม                                                                                   
ความน่าจะเป็น                                                                                     
ตรรกศาสตร์                                                                                        
ระบบจำนวนจริง                                                                                   
ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน                                                                         
เรขาคณิตวิเคราะห์                                                                                 
เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์                                                                           

วิชาภาษาไทย
เสียงและอักษรไทย                                                                                 
ความหมายของคำและกลุ่มคำ                                                                     
การสะกดคำ                                                                                        
การใช้คำไม่ถูกต้อง                                                                                 
ลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร                                                                    
ระดับภาษา                                                                                         
หลักการใช้ภาษาที่ถูกต้อง                                                                          
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                                         
โวหารการเขียน                                                                                   
การอ่านจับใจความ                                                                                
การอ่านตีความ การอ่านสรุปความ                                                               
บทความ                                                                                            
เจาะข้อสอบ ภาษาไทย         ชุดที่ 1.                                                                             
เจาะข้อสอบ ภาษาไทย         ชุดที่ 2.                                                                             

วิชาภาษาอังกฤษ     
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                               
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                               

วิชาคอมพิวเตอร์
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                               
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                               
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4                                                                

วิชาความรู้ทั่วไป
เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                 
เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2.                                                              
ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ           

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองทัพอากาศ

Close หน้าต่างนี้
Go Top