หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ผู้เข้าชม 718 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1423
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ISBN .978-616-24686-5-0

พิมพ์เมื่อ : มกราคม 2561

จำนวน: 255 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์                    
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                    
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิปะโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2560                             
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558                               
หลักการประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                                               
สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                           
แผนและโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                                
เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                                                                                   
เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                                                                                   
เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                                                                                   
เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                                                                                   
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                                                    
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1.                                                                                                                                      
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่  2.                                                                                                                                       
เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                                                                            
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                                                                           
เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมท่าอากาศยาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top