หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กองทัพอากาศ ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ผู้เข้าชม 735 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1427
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กองทัพอากาศ ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ISBN .978-616-24686-5-0

พิมพ์เมื่อ : มกราคม 2561

จำนวน: 258 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ                                                                                                
แคลคูลัสขั้นพื้นฐาน  พร้อมแนวข้อสอบ                                                                                    
สถิติ                                                                                                                             
เจาะข้อสอบ ฟิสิกส์                                                                                                  
เจาะข้อสอบ เคมี                                                                                                    
เจาะข้อสอบ ชีววิทยา                                                                                                
ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  พร้อมแนวข้อสอบ                                                     
ความรู้เกี่ยวกับปรสิตวิทยา                                                                                                   
ความรู้เกี่ยวกับจุลชีววิทยา                                                                                                    
ความรู้เกี่ยวกับโภชนวิทยา                                                                                                    
การสาธารณสุขทั่วไป                                                                                                          
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต                                                                                                    
ความรู้เกี่ยวกับ อนามัยครอบครัว การวางแผนครอบครัว และการพัฒนาสุขภาพ                                    
ความรู้เกี่ยวกับประชากรศาสตร์                                                                                             
ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ                                                                                   
การสาธารสุขระหว่างประเทศ และการจัดการด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน                                          
เจาะข้อสอบ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น                                                                           
เจาะข้อสอบ ด้านสาธารณสุข

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองทัพอากาศ

Close หน้าต่างนี้
Go Top