หมวดสินค้าหลัก

POL2300 / PA200 สรุปการบริหารรัฐกิจเบื้องต้น

ผู้เข้าชม 1,837 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL2300S
  • ราคาพิเศษ : 50 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

POL2300 / PA200 สรุปการบริหารรัฐกิจเบื้องต้น

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจ

บทที่ 2 พาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจ

บทที่ 3 นโยบายสาธารณะ

บทที่ 4 องค์การและการจัดองค์การ

บทที่ 5 การบรหารงานบุคคล

บทที่ 6 การควบคุมและตรวจสอบ

บทที่ 7 การบริหารงานคลังสาธารณะ

บทที่ 8 สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ

บทที่ 9 เทคโนโลยีสารสนเทศกับกาบรหารรัฐกิจ

บทที่ 10 การบรหารรัฐกิจร่วมสมัย

 

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL2300 / PA200

Close หน้าต่างนี้
Go Top