หมวดสินค้าหลัก

เจาะข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. ก.พ.4 ความรู้ความสามารถทั่วไป ครบทั้ง 3 วิชา ล่าสุด ปี 61 (SF)

ผู้เข้าชม 1,311 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SF111
  • ราคาพิเศษ : 218 บาท
  • ราคาปกติ 229 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

เจาะข้อสอบ 1,700 ข้อ ภาค ก. ก.พ.4 ความรู้ความสามารถทั่วไป ครบทั้ง 3 วิชา ล่าสุด ปี 61 (SF)

พิมพ์     : มีนาคม 2561
จำนวน  : 284 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน ถ่ายเอกสาร

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

แบบทดสอบ สำนักงาน ก.พ.
วิชาภาษาอังกฤษ
-วิชาความรู้ความสามารถทั่งไป
-วิชาภาษาไทย
ตัวอย่างข้อสอบ ของสำนักงาน ก.พ.
ส่วนที่1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
-ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
    -อนุกรมเวลา : สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์ พร้อมแนวข้อสอบ
    -การวิเคราะห์ข้อมูล: สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์ พร้อมแนวข้อสอบ
    -คณิตศาสตร์ทั่วไป: สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์ พร้อมแนวข้อสอบ
    -การวิเคราะห์สดมภ์: สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์ พร้อมแนวข้อสอบ
-ความสามารถด้านเหตุผล  
    -อุปมา-อุปไมย : สรุปวิธีคิด-พร้อมแนวข้อสอบ
    -ตรรกศาสตร์-สรุปเหตุผลเชิงตรรกะ : สรุปหลักการ พร้อมแนวข้อสอบ
    -เงื่อนไขภาษา-สรุปความจากภาษา : สรุปหลักคิด พร้อมแนวข้อสอบ
    -เงื่อนไขสัญลักษณ์-สรุปความจากสัญลักษณ์ พร้อมแนวข้อสอบ
วิชาภาษาไทย
-ความเข้าใจภาษา
    -สรุปหลัการคิด-แนวข้อสอบการวิเคราะห์บทความสั้น
    -สรุปหลัการคิด-แนวข้อสอบการวิเคราะห์บทความยาว
การใช้ภาษา
-การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
    -แนวข้อสอบ-แบบที่1
    -แนวข้อสอบ-แบบที่2
วิชาภาษาไทย
-การเรียงข้อความ
-ความสามารถในการใช้คำหรือกลุ่มคำ
    -สรุปการใช้คำให้ตรงกับความหมาย
    -ตัวอย่างที่มีคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
    -แนวข้อสอบการเติมคำ-การใช้กลุ่มคำ
-รวมแนวข้อสอบภาษาไทย
ส่วนที่2 วิชาภาษาอังกฤษ
-แบบทดสอบภาษาอังกฤษพร้อมเฉลย
-สรุป+แนวข้อสอบ-Reading
-แนวข้อสอบ-Vocabulary
-แนวข้อสอบ-Structure Sentence
-สรุป-หัวใจ-ไวยากรณ์ –ประเด็นสำคัญ
-แนวข้อสอบ-Grammar
-แนวข้อสอบ-Comvsrsation

จัดทำโดย...SHEET FOR G

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) กพ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top