หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือรวมแนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับอนุปริญญา ปวช,ปวส. ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ผู้เข้าชม 1,234 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1479
  • ราคาพิเศษ : 252 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือรวมแนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับอนุปริญญา ปวช,ปวส. ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ISBN .978-616-24686-5-0

พิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2561

จำนวน: 298 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

วิชาชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านการคิดคำนวณ)                                       
โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                                                        
โจทย์อนุกรมตัวเลข                                                                              
โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                  
วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านเหตุผล)
โจทย์อุปมา-อุปไมย                                                                             
โจทย์เงื่อนไขทางภาษา                                                                           
โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์                                                                     
โจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)                                   

วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา)
โจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ                                       
โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ                                             
โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                                             
โจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                           
โจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)                                     

วิชาภาษาอังกฤษ                                                    
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ 
เจาะข้อสอบการสนทนา Conversation
เจาะข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary)
เจาะข้อสอบ การอ่านจดหมาย (Letter )
เจาะข้อสอบรวม 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) กพ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top