หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เจาะข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ผู้เข้าชม 509 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1485
  • ราคาพิเศษ : 243 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เจาะข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ  ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ISBN .978-616-24686-5-0

พิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2561

จำนวน: 275 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้าง                    
แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                   
ความรู้เกี่ยวกับบัญชี                                                                                                 
การวางระบบบัญชี                                                                                                   
การจัดทำงบประมาณ                                                                                                
การวิเคราะห์งบประมาณ                                                                                            
การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ                                                                                   
แนวข้อสอบ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                                                                   
แนวข้อสอบ การเงินการบัญชี                                                                                  
เจาะข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน                                                                               
เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินจากคลัง พ.ศ. 2551
เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                          
เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                 
เจาะข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)           
เจาะข้อสอบ บัญชีเพิ่มเติมชุดที่ 1.                                                                            
เจาะข้อสอบ บัญชีเพิ่มเติมชุดที่ 2.   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top