หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ผู้เข้าชม 703 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1486
  • ราคาพิเศษ : 243 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ISBN .978-616-24686-5-0

พิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2561

จำนวน: 275 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ประวัติความเป็นมา                                                                                                  
แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                   
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                              
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                     
ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                                                            
ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์                                                                      
ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                     
ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า                                                                                                  
ระบบแสงสว่าง                                                                                                       
เครื่องปรับอากาศ                                                                                                    
ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง                                                                                           
การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                      
การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                        
ความรู้พื้นฐานระบบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์                                                                   
ระบบไมโครเวฟ                                                                                                      
ระบบสายส่ง ระบบสายอากาศ                                                                                     
การกระจายคลื่นความถี่วิทยุ                                                                                        
เจาะข้อสอบพนักงานไฟฟ้า ชุดที่ 1. (จำนวน 100 ข้อ)                                                   
เจาะข้อสอบพนักงานไฟฟ้า ชุดที่ 2. (จำนวน 100 ข้อ)                                                  
เจาะข้อสอบพนักงานไฟฟ้า ชุดที่ 3. (จำนวน 30 ข้อ) 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top