หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ผู้เข้าชม 449 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1487
  • ราคาพิเศษ : 234 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ISBN .978-616-24686-5-0

พิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2561

จำนวน: 252 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ประวัติความเป็นมา                                                                                                    
แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                       
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                   
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                        
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใสนของส่วนราชการ พ.ศ. 2555     
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551                                       
การบริหารความเสี่ยง                                                                                                 
การตรวจสอบภายใน                                                                                                  
เทคนิคการตรวจสอบภายใน                                                                                          
การควบคุมภายใน                                                                                                     
การตรวจสอบการบริหาร                                                                                              
การบริหารงบประมาณ                                                                                                         
การบริหารทางการเงิน                                                                                                          
การบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                                               
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                                   
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   
เจาะข้อสอบ การจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                       
เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                     
เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                     
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top