หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์ ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ผู้เข้าชม 679 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1490
  • ราคาพิเศษ : 243 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์ ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ISBN .978-616-24686-5-0

พิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2561

จำนวน: 271 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ โครงสร้าง                                     
ความรู้พื้นฐานไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์                                                                      
ความรู้พื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ                                                                           
ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                                                                          
ระบบเชื่อมโยงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อสารโทรคมนาคม                            
ระบบสายส่งกำลัง และระบบสายอากาศวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                                 
เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย                                                                              
เทคโนโลยีดิจิตอลในกิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงระบบ
A.M. ระบบ F.M. และวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย                                                                 
การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                                   
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต                                                  
ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                     
ระบบแสงสว่าง                                                                                                       
ระบบปรับอากาศ                                                                                                     
เจาะข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                        
เจาะข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                        
เจาะข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                      
เจาะข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                      
เจาะข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมประชาสัมพันธ์

Close หน้าต่างนี้
Go Top