หมวดสินค้าหลัก

สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ครบทุกเนื้อหาที่ออกสอบ ใหม่ล่าสุด ปี 61 (SF)

ผู้เข้าชม 1,169 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SF114
  • ราคาพิเศษ : 209 บาท
  • ราคาปกติ 219 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ครบทุกเนื้อหาที่ออกสอบ ใหม่ล่าสุด ปี 61 (SF)

พิมพ์     : เมษายน 2561
จำนวน  : 280 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน ถ่ายเอกสาร

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง GFMIS
⁃ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ ปี 60
⁃ ระเบียบกระทรวงการคลัง การบริหารพัสดุ ปี 60
⁃ ระบบบริหารการเงินและการคลัง GFMIS
2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
⁃ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษี
⁃ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
⁃ ภาษีเงินได้นิติบุคคล
⁃ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
⁃ ภาษีธุรกิจเฉพาะ
⁃ อากรแสตมป์
3. ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
4. ความรู้ทั่วไป สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ
⁃ หลักธรรมาภิบาล หลักสิทธิมนุษยชน
⁃ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
⁃ โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
⁃ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
5. ความรู้ ความเข้าใจภาษาอังกฤษ
⁃ รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด
⁃ สรุปประเด็นสำคัญ Grammar Conversaion Reading

จัดทำโดย...SHEET FOR G

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top