หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ รองสารวัตร ทำหน้าที่ บัญชี และตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ผู้เข้าชม 737 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1606
  • ราคาพิเศษ : 288 บาท
  • ราคาปกติ 320 บาท ลด 10 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ รองสารวัตร ทำหน้าที่ บัญชี และตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : พฤษภาคม 2561

จำนวน: 293 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

หลักการบัญชีทั่วไป
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพื้นฐานการเงินและการบัญชี
เจาะข้อสอบการบัญชีการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงิน
เจาะข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน
หลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น
เจาะข้อสอบหลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น
กระบวนการงบประมาณ
เจาะข้อสอบเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ
หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ทางด้านไวยากรณ์ (Structure @ Grammar)
โจทย์การสนทนา (เติมคำลงในบทสนทนา)
โจทย์เติมคำศัพท์ (Vocabulary)
โจทย์การอ่านบทความ (Reading  Comprehension)
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก)

Close หน้าต่างนี้
Go Top