หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ รองสารวัตรสายสอบสวนและสายนิติกร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ผู้เข้าชม 603 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1617
  • ราคาพิเศษ : 269 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด10%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ รองสารวัตรสายสอบสวนและสายนิติกร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : พฤษภาคม 2561

จำนวน: 263 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

เจาะข้อสอบ ความสามารถทั่วไป
เจาะข้อสอบ ภาษาไทย
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ กฎหมายลักษณะพยาน
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ทางด้านไวยากรณ์ (Structure @ Grammar)
โจทย์การสนทนา (เติมคำลงในบทสนทนา)
โจทย์เติมคำศัพท์ (Vocabulary)
โจทย์การอ่านบทความ (Reading  Comprehension)
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก)

Close หน้าต่างนี้
Go Top