หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,140 ข้อ งานธุรการโรงเรียน ปี 61 (อ.ชวิศ)

ผู้เข้าชม 58 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CWE169
  • ราคาพิเศษ : 204 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 15 %
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ โจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ 1,140 ข้อ งานธุรการโรงเรียน ปี 61 (อ.ชวิศ)

จัดทำ     : ตุลาคม 2561 

จำนวน   : 218 หน้า
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF Download  (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 

สารบัญ

เจาะข้อสอบงานธุรการโรงเรียน  จำนวน  1.140 ข้อ 
โจทย์ข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ
1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.  2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548   จำนวน 113 ข้อ                                                         
2.งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆรวมทั้งระบบ E-office จำนวน 61 ข้อ
3.งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและการบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT     จำนวน 110 ข้อ
4.งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน ส่วนราชการอื่นๆชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก้ประชาชน หรือ
  ผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ    จำนวน 111 ข้อ
5.ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ            จำนวน 95 ข้อ
6. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                                         จำนวน 221 ข้อ                                                                   
8.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549                               จำนวน 23 ข้อ
9.ความรู้ทางคอมพิวเตอร์                                                                                                 จำนวน 209 ข้อ                             
10. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560  จำนวน 86 ข้อ
11.งานการเงินและการบัญชี          จำนวน 111 ข้อ

 

 
 
 
จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top