หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านกฏหมาย) สำนักงานศาลปกครอง ปี 61 (TBC)

ผู้เข้าชม 585 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1789
  • ราคาพิเศษ : 220 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านกฏหมาย) สำนักงานศาลปกครอง ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ISBN . BC-32073

พิมพ์เมื่อ : ธันวาคม 2561

จำนวน: 256 หน้า

รูปแบบ   :  เข้าเลมสันกาว

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลปกครอง       
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง                                                          
คำถาม-คำตอบ ที่น่าสนใจ                                                                              
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง                                          
คำถาม-คำตอบ ที่น่าสนใจ                                                                                
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                                                          
คำถาม-คำตอบ ที่น่าสนใจ                                                                                
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และประเด็นที่น่าออกสอบ                            
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และประเด็นที่น่าออกสอบ                              
คำถาม-คำตอบ ที่น่าสนใจ                                                                               
ความสามารถในการเขียนและแปลภาษาอังกฤษ                                                                 
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                 
แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานศาลปกครอง

Close หน้าต่างนี้
Go Top