หมวดสินค้าหลัก

เจาะข้อสอบสรุปประเด็นสำคัญ 1,900 ข้อ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง วุฒิม.6/ปวช.หรือเทียบเท่า ครบทุกวิชา ใหม่ล่าสุด 62 (SF)

ผู้เข้าชม 1,154 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SF121
  • ราคาพิเศษ : 265 บาท
  • ราคาปกติ 279 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

เจาะข้อสอบสรุปประเด็นสำคัญ 1,900 ข้อ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง วุฒิม.6/ปวช.หรือเทียบเท่า  ครบทุกวิชา ใหม่ล่าสุด 63 (SF)

พิมพ์     :  กรกฎาคม 2563 

จำนวน  :  330  หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

รวมแนวข้อสอบกว่า..... 1,900ข้อ และ สรุป 330 หน้า

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

+ ความสามารถทั่วไป

     แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 (โจทย์อยู่หน้าขวา - เฉลยอยู่หน้าซ้าย)

     แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 (โจทย์อยู่หน้าขวา - เฉลยอยู่หน้าซ้าย)

     แนวข้อสอบ ชุดที่ 3 (โจทย์อยู่หน้าขวา - เฉลยอยู่หน้าซ้าย)

     แนวข้อสอบ ชุดที่ 4 (โจทย์อยู่หน้าขวา - เฉลยอยู่หน้าซ้าย)

     สรุปวิธีคิดแก้โจทย์ความสามารถทางด้านตัวเลข

     สรุปประเด็นสำคัญ - วิธีคิดทำข้อสอบ อุปมา - อุปไมย 

     หลักการทั่วไปในการสรุปตรรกศาสตร์ 

+ ภาษาไทย

     สรุป-คำไทย ที่มักอ่านและเขียนผิด - คำที่ควรรู้ การใช้สำนวนโวหาร 

     แนวข้อสอบ 

     แบบทดสอบ ชุดที่ 1-3

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

+พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง

         แนวข้อสอบ ชุดที่ 1

         แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 

         แนวข้อสอบ ชุดที่ 3 

+ระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

        แนวข้อสอบชุดที่ 1

        แนวข้อสอบชุดที่ 2

        แนวข้อสอบชุดที่ 3 

        แนวข้อสอบชุดที่ 4 สรุป-ประเด็นสำคัญ

+สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม AEC

        คำถาม-ตอบ เกี่ยวกับสังคม

       แนวข้อสอบ - จริยธรรมเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคม 

       แนวข้อสอบ - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       แนวข้อสอบ - จริยธรรมที่เคยออกสอบตำรวจ

       สรุป - ประเด็นสำคัญจริยธรรม

       แนวข้อสอบ - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

       สรุปประเด็นสำคัญประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

+ ภาษาอังกฤษ 

    แบบทดสอบภาษาอังกฤษพร้อมเฉลย

     แนวข้อสอบ Conversation

     แนวข้อสอบ Structure Sentence

     แนวข้อสอบ Grammar 

     แนวข้อสอบ Reading

     แนวข้อสอบ Vocabulary

+ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ฯ

    แนวข้อสอบชุดที่ 1

     แนวข้อสอบชุดที่ 2

     แนวข้อสอบชุดที่ 3

     แนวข้อสอบชุดที่ 4 คำถาม-ตอบ

+ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน

      แนวข้อสอบชุดที่ 1

      แนวข้อสอบชุดที่ 2

      แนวข้อสอบชุดที่ 3

      เจาะข้อสอบการเขียนและการใช้จดหมายทางอิเล๊กทรอนิสก์

      แนวข้อสอบชุดที่ 4 เจาะข้อสอบ Word : Excel : Power point

 

 

 

จัดทำโดย...Sheet For G

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Close หน้าต่างนี้
Go Top