หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายทหารประทวน รหัส 201,202 เสมียนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 149 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1852
  • ราคาพิเศษ : 220 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายทหารประทวน รหัส 201,202 เสมียนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : เมษายน 2562

จำนวน: 287 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                

        *แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1.                                                     

        *แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2.                                                     

        *แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                       

        *แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                       

        *แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                       

        *แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                   

        *แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                   

        *แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                   

        *แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 1.                                                                 


       *แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 2.                                                                 

        *แนวข้อสอบสังคม ชุดที่ 3.                                                                 

        *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                                                 

        *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่ 1.                                           

        êแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.                                            

**การใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Microsoft Office

        *แนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                             

        *แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                             

        *แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                       

        *แนวข้อสอบ Internet                                                                       

**ความรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม

Close หน้าต่างนี้
Go Top