หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 336 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1900
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : พฤษภาคม 2562

จำนวน: 287 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

*ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                    

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา  พ.ศ. 2540                                                      

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                         

*การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                   

*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                              

*การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนชุมชน                                                                                         

*การแก้ไขปัญหาครอบครัวยากจน                                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน                                                         

*การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                                                                  

*ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน                  

*แนวข้อสอบ การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                                

*แนวข้อสอบ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้โครงการประชารัฐ              

*บทบาทของ อาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อสพ.)                                                                      

*แนวข้อสอบ อสพ. ชุดที่ 1.                                                                                 

*แนวข้อสอบ อสพ. ชุดที่ 2.                                                                                  

*แนวข้อสอบ อสพ. ชุดที่ 3.                                                                                 

*แนวข้อสอบ อสพ. ชุดที่ 4.                                                                                 

*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการพัฒนาชุมชน

Close หน้าต่างนี้
Go Top