หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักบริหารงานพัสดุ 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 154 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1950
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักบริหารงานพัสดุ 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : มิถุนายน 2562

จำนวน: 234 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค                                                                               

*แนวข้อสอบความรู้ด้านการคิดคำนวณและความมีเหตุผล                                                    

*แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                                 

*แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                      

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   

*ความรู้ในการบริหารงานจัดการงานทั่วไป                                                                           

*ความรู้ด้านงานงบประมาณ                                                                                           

*ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                                

*การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา                                                                                  

*การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา                                                                                    

*การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา                                                                               

*การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ                                                                                        

*การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ                                                                                   

*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                   

*แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP

*จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                 

*แนวข้อสอบความรู้ในการบริหารงานจัดการงานทั่วไป                                                        

*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top