หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์) กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 237 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE2009
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์) กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : สิงหาคม 2562

จำนวน: 229 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร            

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของกรมสรรพากร                                                                  

*ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้                                                               

*การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                                                                                     

*ความสามารถในการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล                                                             

*การควบคุม ดูแล ติดตั้ง การบำรุงรักษา ซ่อมแซมตรวจสอบการทำงาน

แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์                                                                  

*อุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายสื่อสาร                                                                               

*การใช้คำสั่งของระบบปฏิบัติการในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์                                                

*นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ (Thailand 4.0.)                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย ด้านสานเทศ(Security management)      

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                        

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                         

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                         

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                         

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.                                                                         

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                          

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top