หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 254 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE2022
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : กันยายน 2562

จำนวน: 229 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร     

*ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล                                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับอากรแสตมป์                                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับการอุทธรณ์ภาษีอากรฯ                                                                               

        «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                        

        «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                                                           

        «แนวข้อสอบรวมชุดที่ 1.                                                                                       

        «แนวข้อสอบรวมชุดที่ 2.                                                                                       

        «แนวข้อสอบรวมชุดที่ 3.                                                                                       

        «แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                             

        «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                 

        «แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                          

        «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                         

        «แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top