หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 207 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE2028
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : กันยายน 2562

จำนวน: 229 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
    **** แนะนำ หากรับไฟล์ ด้วย GMAIL จะง่ายต่อการเปิดอ่าน *****
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร       

*ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                           

        «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                        

        «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                                                           

*งานด้านสื่อสารมวลชน และหลักการสื่อสาร                                                                         

*การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น                                                                                           

*การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                      

*การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสารมวลชน                                                  

*การวิเคราะห์ประเด็นและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                 

*การเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์                                                                          

*การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับสื่อใหม่ News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                       

*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                   

        «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                      

        «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                      

        «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                      

        «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                      

        «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.                                                                      

        «แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                             

        «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                 

        «แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                          

        «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                         

        «แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation) 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top