หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ สายงาน สัสดี สอบเลื่อนฐานะ จากนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร กองทัพบก ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 718 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE2031
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ สายงาน สัสดี สอบเลื่อนฐานะ จากนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร กองทัพบก ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46338-9-6

พิมพ์เมื่อ : กันยายน 2562

จำนวน: 229 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPHONE  Smartphone

สารบัญ

*วิชาภาษาไทย

    «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                                  

    «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                                  

    «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                                  

    «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                                  

    «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 5.                                                                                  

*วิชาภาษาอังกฤษ

    «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.(ความเข้าใจในการอ่านบทความ Reading Comprehension)            

    «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.(คำศัพท์ Vocabulary)                                                      

    «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.(ไวยากรณ์ Grammar หรือโครงสร้าง Structure)                        

    «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.(การสนทนา (Conversation )                                             

    «แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.                                                                               

*วิชาการศาสนาและศีลธรรม                                                                               

*ความรู้ด้านศาสนาและศีลธรรม                                                                                     

    «  แนวข้อสอบศาสนาและศีลธรรม ชุดที่ 1.                                                                      

    «  แนวข้อสอบศาสนาและศีลธรรม ชุดที่ 2.                                                                      

*วิชาความรู้รอบตัว

* สถานการณ์สำคัญ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ                         

    «  แนวข้อสอบ ความรู้รอบตัว สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                               

*วิชากฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

*พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497                                                                       

    «แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2516                                                                                       

*วิชาการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสัสดี

*การปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสัสดี                                                                                     

    «แนวข้อสอบรวม 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองทัพบก

Close หน้าต่างนี้
Go Top