หมวดสินค้าหลัก

สุดยอดแนวข้อสอบ ภาค ก. ส่วนความรอบรู้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กรุงเทพมหานคร)

ผู้เข้าชม 344 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : KY268
  • ราคาพิเศษ : 200 บาท
  • ราคาปกติ 210 ลด5%
  • Share รายการสินค้านี้

แนวข้อสอบ ภาค ก. ส่วนความรอบรู้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุดปี 2562 (KY)

พิมพ์     : พฤษภาคม 2562
จำนวน  : 179 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

1.สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน

2.นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

3.วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

4.กฏหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

   4.1 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

   4.2 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

   4.3 กฎหมยว่าด้วยสภาครูละบุคลากรทางการศึกษา

   4.4 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

   4.5 กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

   4.6 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

   4.7 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

จัดทำโดย...ทีมงานเกียรตินิยม

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด เตรียมสอบข้าราชครู ครูผู้ช่วย ทุกสังกัด ภาค. ก+ข (ครู กทม. สพฐ. ท้องถิ่น)

Close หน้าต่างนี้
Go Top