หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ (TBC)

ผู้เข้าชม 362 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC003
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ (TBC) 

ISBN .978-616-46342-2-0

พิมพ์เมื่อ :  ธันวาคม 2562

จำนวน: 282 หน้า

 
รูปแบบ   :  รูปเล่ม เข้าเล่มสันกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                               

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                   

*แนวข้อสอบ  พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                     

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      

*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                        

*การประสานงาน                                                                                                       

*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint)                       

*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                       

*แนวข้อสอบ งานสารบรรณ                                                                                   

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                  

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                  

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมป่าไม้

Close หน้าต่างนี้
Go Top