หมวดสินค้าหลัก

ENS3104 / EN327 สรุปภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์

ผู้เข้าชม 90 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : ENS3104S
  • ราคาพิเศษ : 51 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
ENS3104 / EN327 สรุปภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์
ตอนที่ 1 : กลวิธีการอ่าน
     บทที่ 1 ทักษะการอ่านให้เข้าใจง่าย
     บทที่ 2 การอ่านเพื่อความเข้าใจเนื้อหาสาระ และการอ่านตีความ
ตอนที่ 2 : ทักษะการอ่านหาความหมายจากหน่วยชี้แนะ
     บทที่ 3 การอ่านหาความหมายจากโครงสร้างประโยค
     บทที่ 4 การอ่านหาความหมายจากโครงสร้างคำศัพท์ และคำชี้แนะในบริบท
     บทที่ 5 การอ่านหาความหมายจากการเขียนที่มีนัยต่างๆ
ตอนที่ 3 : ทักษะการอ่านงานวิชาการและการอ่านหนังสือ
     บทที่ 6 ทักษะการอ่านตำราและเอกสารวิชาการ
Reading Passages
      Pre-test
      บทที่ 1 Passage 1-7
      บทที่ 2 Passage 1-6
      บทที่ 3 Passage 1-9
      บทที่ 4 Passage 1-12
      บทที่ 5 Passage 1-7
 
สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย

สรุปเนื้อหา เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 ง่ายต่อการเข้าใจ ตรงประเด็น
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
 
 
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ENG3104 / EN327

Close หน้าต่างนี้
Go Top