หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 900ข้อ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด กลุ่มนักวิชาการ

ผู้เข้าชม 753 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV904
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 900ข้อ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี2562 (NV)

พิมพ์     : ธันวาคม 2562

จำนวน  : 287 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศ สำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครบุคคลฯ 

รวมข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี2562

ส่วนที่ 1 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553

ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 3 ประมวลกฎหมายอาญา

ส่วนที่ 4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ส่วนที่ 5 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยื

ส่วนที่ 6 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ส่วนที่ 7 พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ส่วนที่ 8 พระราชบัญญัติจัดตรั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

ส่วนที่ 9 พระราชบัญญัติระเบียบข้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 
เฉลยข้อสอบ 900ข้อ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสุงสุด
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.อัยการสูงสุด

Close หน้าต่างนี้
Go Top