หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานการเงินระดับ 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) (TBC)

ผู้เข้าชม 254 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC006
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานการเงินระดับ 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 

ใหม่ล่าสุดเตรียมสอบปี2563 (TBC)

ISBN .978-616-46342-4-4

พิมพ์เมื่อ :  ธันวาคม 2562

จำนวน: 319 หน้า

**** รูปเล่ม สันกาว*****

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์                                                       

*แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                

*ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                  

*ความรู้ด้านการเงินการธนาคาร                                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับการตลาด                                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเบื้องต้น                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล                                                      

        «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน                                                       

        «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น                                                         

        «แนวข้อสอบความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                              

        «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารเบื้องต้น                                                   

        «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมจรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล                                 

        «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.                                                                  

        «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนวัตกรรมเทคโนโลยี

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top