หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานการเงินระดับ 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) (TBC)

ผู้เข้าชม 813 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC006
  • ราคาพิเศษ : 276 บาท
  • ราคาปกติ 290 ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานการเงินระดับ 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) (TBC)

ISBN :  978-616-46367-3-6
พิมพ์ปี :   พฤศจิกายน 2564 
จำนวนหน้า : 268 หน้า
รูปแบบ :  เข้าเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์                                                                 

*แนววิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) และ วิชาความละเอียดแม่นยำ                      

*ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                          

*ความรู้ด้านการเงินการธนาคาร                                                                                                

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น                                                                                        

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนวัตกรรมเทคโนโลยี                                              

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนวัตกรรมเทคโนโลยี                          

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.                                                                              

*ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                                    

*แนวข้อสอบความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน                                                                         

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบท เศรษฐกิจพอเพียง และงานกองทุน                          

*ความรู้เกี่ยวกับการตลาด                                                                                              

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการตลาด                                                                         

*ขีดความสามารถหลัก core competency                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล                                                              

*สรุปสาระสำคัญกฏหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน                                                  

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล                                           

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน       

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top