หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. ปฏิบัติงานการเงิน ระดับ4 วุฒิปริญญาตรี-โท (SP)

ผู้เข้าชม 616 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP002
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. ปฏิบัติงานการเงิน ระดับ4 วุฒิปริญญาตรี-โท (SP)

ISBN . 978-616-216-3961-3

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

จำนวน: 307 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม เข้าเล่มสันกาว 
 
*** เป็นรูปเล่ม ไม่มีแบบไฟล์ ***

สารบัญ

 * ประวัติการก่อตั้ง ธ.ก.ส.

 * วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

 * แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

 * ความละเอียดแม่นยำเกี่ยวกับ กาใช้ภาษา

 * อนุกรมตัวเลชและตัวอักษร

 * การเรียงลำดับตัวเลช

 * ความสัมพันธ์จากรูปภาพ

 * ความถนัด Aptitude test

 * ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชาอังกฤษ

 * ตัวอย่างแนวข่อสอบ วิชาอังกฤษ

 * ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐ สังคม

 * เกร็ดความรู้อาเซียน

 * แนวข้อสอบ - ข้อสอบ อาเซียน 

 * แนวข้อสอบความรูเกี่ยวกับะนาคารเพื่อกรเกาตรและสหกรณ์การเกษตร 

 * ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น 

 * หลักการบัญชี 

 * ตัวอย่างแนวข้อสอบ 

 * เฉลยคำตอบ 

 * แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน ชุดที่ 1 

 * ตัวอย่างแนวข้อสอบการเงินการธนาคาร 

 * ตลาด  

 * แนวข้อสอบหลักการบริหารเบื้องต้น  

 * แนวข้อสอบ - ข้อสอบเศรษฐศาสตร์ 

 * ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาชนบทและชุมชน 

 * ความรู้เกี่ยวกับ จริยธรรม - จรรยาบรรณ

 * แนวข้อสอบ จริยธรรม - จรรยาบรรณ
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top