หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง พนักงานการเงิน ธ.ก.ส. (GB)

ผู้เข้าชม 500 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB001
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง พนักงานการเงิน ธ.ก.ส. (GB)

ISBN . 978-616-216-930-4

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

จำนวน: 273 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม เข้าเล่มสันกาว 
 
*** เป็นรูปเล่ม ไม่มีแบบไฟล์ ***

สารบัญ

ตอนที่ 1

ข้อสอบจริงภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาความสามารถทั่่วไป

 เฉลยข้อสอบจริงภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาความสามารถทั่วไป

ข้อสอบจริงภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย

 เฉลยข้อสอบจริงภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย

ข้อทดสอลวัดความสามารถด้านความมีเหตุผล

 เฉลยข้อสอบวัดความสามารถด้านความมีเหตุผล

คำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ

เก็งข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

เฉลยคำตอบ

ตอนที่ 2

ความละเอียดแม่นยำด้านคณิตศาสตร์

ความละเอียดแม่นยำ ด้านเหตุผล

ความละเอียดแม่นยำ ด้านภาษา

ความละเอียดแม่นยำ ด้านมิติสัมพันธ์

ตอนที่ 3

ประวัติการก่อตั้ง ธกส.

เก็งข้อสอบความรุ้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เก็งข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้นและบัญชีเบื้องต้น

เก็งข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อาเซียน ASEAN 

การพัฒนาชนบทและชุมชน

   ชุมชน

   ตลาด

เก้งข้อสอบ หลักการบริหารเบื้องต้น

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ความรู้เกี่ยวกับ จริยธรรม / จรรยาบรรณ

เก็งข้อสอบ จริยธรรม / จรรยาบรรณ

 

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top