หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1100ข้อ ตำรวจชั้นประทวน สายวิทยาการ พฐ.1 พฐ.2

ผู้เข้าชม 200 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV905
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 1100ข้อ ตำรวจชั้นประทวน สายวิทยาการ พฐ.1 พฐ.2

พิมพ์     : มกราคม 2563

จำนวน  : 256 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน เรื่อง รับสมัครฯ 
รวมข้อสอบ 1100 ข้อ ตำรวจชั้นประทวน (ชาย/หญิง) สายวิทยาการ (พฐ1. พฐ.2) ประจำปี 25663


ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 

ความสามารถทั่วไป
     1 อนุกรม
     2 โจทย์คณิตศาสตร์ 
     3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ ตาราง 
     4 อุปมาอุปไมย 
     5 เงื่อนไขภาษา 
     6 เงื่อนไขสัญลักษณ์ 

ภาษาไทย

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน

     1 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ (Microsoft Word)

     2 การใช้โปรแกรมไมโครเอ็กเซล (Microsoft Exel)

     3 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟทท์พาวเวอร์พ้อยท์ (Microsoft Power Point)

     4 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

     5 การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

     1 การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension)                                                                                                                                               

     2 คำศัพท์ (Vocabulary)

     3 โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure)

     4 หลักไวยากรณ์ (Grammar)

     5 การสนทนา (Conversation)

สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม

ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

เฉลยข้อสอบ 1100 ข้อ

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6

Close หน้าต่างนี้
Go Top