หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป นายทหารกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร ออกใหม่ล่าสุดปี 2562 (TBC)

ผู้เข้าชม 19 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC016
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป นายทหารกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร
ออกใหม่ล่าสุดปี 2562 (TBC)

ISBN . 978-616-46324-1-7

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2562

จำนวน: 286 หน้า

รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

**วิชาความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล

          –แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 1.                            

          –แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 2.                           

          –แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 3.                            

          –แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 4.             

          -แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ชุดที่ 5.                      

**วิชาภาษาไทย

          –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                            

          –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                            

          –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                            

          –แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                            

**วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

          –แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 1.                                            

          –แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 2.                                            

          –แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 3.                                            

          –แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 4.                                            

**วิชาคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

          –แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                             

          –แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                             

          –แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                             

**วิชาทั่วไป

           -ความรู้เกี่ยวกับทหารและกองทัพอากาศ                                                                

          –แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองทัพอากาศ

Close หน้าต่างนี้
Go Top