หมวดสินค้าหลัก

เจาะข้อสอบ นายทหารกองทัพอากาศ ระดับชั้นสัญญาบัตร ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ผู้เข้าชม 13 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC017
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

เจาะข้อสอบ นายทหารกองทัพอากาศ ระดับชั้นสัญญาบัตร ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ISBN .978-616-24697-3-2

พิมพ์เมื่อ : มกราคม 2561

จำนวน: 265 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม สันกาว 

สารบัญ

วิชาคณิตศาสตร์
เชต                                                                                                  
ลำดับและอนุกรม                                                                                   
ความน่าจะเป็น                                                                                     
ตรรกศาสตร์                                                                                        
ระบบจำนวนจริง                                                                                   
ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน                                                                         
เรขาคณิตวิเคราะห์                                                                                 
เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์                                                                           

วิชาภาษาไทย
เสียงและอักษรไทย                                                                                 
ความหมายของคำและกลุ่มคำ                                                                     
การสะกดคำ                                                                                        
การใช้คำไม่ถูกต้อง                                                                                 
ลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร                                                                    
ระดับภาษา                                                                                         
หลักการใช้ภาษาที่ถูกต้อง                                                                          
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                                         
โวหารการเขียน                                                                                   
การอ่านจับใจความ                                                                                
การอ่านตีความ การอ่านสรุปความ                                                               
บทความ                                                                                            
เจาะข้อสอบ ภาษาไทย         ชุดที่ 1.                                                                             
เจาะข้อสอบ ภาษาไทย         ชุดที่ 2.                                                                             

วิชาภาษาอังกฤษ     
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                               
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                               

วิชาคอมพิวเตอร์
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                               
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                               
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4                                                                

วิชาความรู้ทั่วไป
เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                 
เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2.                                                              
ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ           

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองทัพอากาศ

Close หน้าต่างนี้
Go Top