หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ภาค ข. วุฒิปริญญาตรี กรุงเทพมหานคร (SP)

ผู้เข้าชม 179 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP006
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ภาค ข. วุฒิปริญญาตรี กรุงเทพมหานคร (SP)

ISBN . 978-616-216-365-4

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2561

จำนวน: 250 หน้า

รูปเล่ม : เข้าเล่ม สันกาว

สารบัญ

ความรู้เรื่องนโยบายและการวางแผนการศึกษานโยบายการศึกษา

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) : ฉบับสรุป

มาตรฐานการศึกษา

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทะศักราช 2546

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตร

หนังสือประกอบการเรียนการสอน

การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา

แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทะศัราช 2551 

เฉลยคำตอบ

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top