หมวดสินค้าหลัก

กฎหมาย ก.พ.63 สำหรับสอบ ภาค ก. ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี (SSB)

ผู้เข้าชม 179 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SSB002
  • ราคาพิเศษ : 143 บาท
  • ราคาปกติ 150 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
กฎหมาย ก.พ.63 สำหรับสอบ ภาค ก. ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี

ISBN . 

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

รูปแบบ : เข้าเล่ม สันกาว

ประกอบด้วย

+ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการแผ่นดิน

+ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

+ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

+ หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

+ เจตคติและจริยธรรมข้าราชการ

+ แนวข้อสบอบ กว่า 300 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบาย โดยละเอียด

จัดทำโดย...ข้าราชการผู้สอบ ก.พ. กทม. และท้องถิ่น ผ่านทุสนามสอบในรอบเดียว

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฎระเบียบข้าราชการพลเรือน (กพ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top