หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบกรุงเทพมหานคร พนักงานปกครองปฏิบัติงาน ปี2563 (SSB)

ผู้เข้าชม 56 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SSB005
  • ราคาพิเศษ : 284 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบกรุงเทพมหานคร พนักงานปกครองปฏิบัติงาน ปี2563 (SSB)
พิมพ์ : มกราคม 2563
จำนวน : 164 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่มสันกาว
    **** พร้อมส่งแบบรูปเล่ม เท่านั้น !! ไม่มีแบบ PDF / E-BOOK****
 
สารบัญ
+ กฎหมายลักษณธปกครองท้องที่
+ กฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร์ และที่เกี่ยวข้อง
+ กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน และที่เกี่ยวข้อง
+ กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัว และที่เกี่ยวข้อง
+ กฎหมายว่าด้วยชื่อบุคคล
+ กฎหมายว่าด้วยคำนำหน้าหญิง
+ กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
+ กฎหมายเกี่ยวกับพินัยกรรม มูลนิธิ ทะเบียนพาณิชย์
+ กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง
+ กฎหมายว่าด้วยความอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
+ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
จัดทำโดย...ข้าราชการผู้สอบ ก.พ. กทม. และท้องถิ่น ผ่านทุสนามสอบในรอบเดียว

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top