หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1200ข้อ ภาคก. ระดับปฏิบัติการ กทม.ครั้งที่ 1/2563 (NV)

ผู้เข้าชม 104 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV907
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 1200 ข้อ ภาคก. ระดับปฏิบัติการ กทม.ครั้งที่ 1/2563 พร้อมอธิบายคำเฉลย

พิมพ์ :  มกราคม 2563
จำนวน: 290 หน้า


รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ก A4

******เป็นรูปเล่ม ไม่มีแบบไฟล์ PDF *******

สารบัญ

รวมข้อสอบ 1200 ข้อ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563

1.วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

   ส่วนที่ 1 ด้านการคิดคำนวณ

   อนุกรม  โจทย์คณิตศาสตร์  การวิเคราะห์ข้อมูล

   ส่วนที่ 2 ด้านเหตุผล

   อุปมาอุปไมย การสรุปความจากภาษา

   การสรุปความจากสัญลักษณ์ การสรุปเหตุผลเชิงตรรถะ

   ส่วนที่ 3 ด้านภาษา

   ความเข้าใจภาษา

   การใช้ภาษา

2.วิชาภาษาอังกฤษ

  Structure Vocabulary Reading Comprehension

เฉลยข้อสอบ 1200ข้อ ภาค ก. กรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการ 

จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top