หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 160 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC023
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 (TBC)

ISBN . BB - 123

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

จำนวน: 260 หน้า

รูปแบบ   :  เข้าเล่ม สันกาว

 
 
สารบัญ

*การสำรวจ วิเคราะห์ วิจัยปัญหาโภชนาการและสุขภาพของประชาชน                                                

*การป้องกันและบำบัดโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารไม่สมดุล                                                    

*การวางแผนและเฝ้าระวังโรคด้วยวิธีการต่างๆ  ในการสำรวจภาวะโภชนาการของประชาชน                            

*การค้นคว้า และทดลอง วิเคราะห์คุณค่าอาหารและสารอาหารตามหลักวิชาการอาหารและโภชนาการ        

*การส่งเสริมโภชนาการแบบต่างๆ                                                                                    

*การควบคุม ตรวจสอบ การบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามหลักโภชนาการและโภชนบำบัด            

*ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร                                                                                 

*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                      

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553                                                                              

*พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522                                                                                   

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522                                                             

*พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510                                                                                     

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562             

*หลักการโภชนาการที่เกี่ยวกับบทบาทของสารอาหารต่อสุขภาพ                                                    

*ความต้องการสารอาหาร และปัญหาโภชนาการ                                                                    

*การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ และโภชนบำบัดทางการแพทย์                                                  

*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 1.                                                                             

*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 2.                                                                             

*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 3.                                                                             

*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 4.                                                                             

*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 5.                                                                            

*แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 6. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top