หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 193 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC025
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ปี 2563 (TBC)

ISBN . 978-616-4634-398

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

จำนวน: 293 หน้า

******รูปแบบ   :  รูปเล่ม เข้าสันกาว*

สารบัญ

*ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (60 คะแนน)

*วิชาวิชาความสามารถทั่วไป

        «แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                          

        «แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                          

        «แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                          

        «แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                          

*วิชาภาษาไทย

         «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                     

         «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                     

         «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                     

         «แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                     

**ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (90 คะแนน)

         «แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                        

         «แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                        

         «แนวข้อสอบ Microsoft Power Point                                                                

         «แนวข้อสอบ Internet                                                                                 

         «แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                             

         «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                       

         «แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                 

         «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                

         «แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )                                                           

         «แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 1.                                                         

         «แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่ 2.                                                         

         «แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน                                                                        

*ความรู้เรื่องการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6

Close หน้าต่างนี้
Go Top