หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมสรรพากร (TBC)

ผู้เข้าชม 620 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC033
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : กันยายน 2562

จำนวน: 229 หน้า

รูปแบบ   :  เข้าเล่ม สันกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร       

*ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                           

        «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                        

        «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                                                           

*งานด้านสื่อสารมวลชน และหลักการสื่อสาร                                                                         

*การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น                                                                                           

*การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                      

*การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสารมวลชน                                                  

*การวิเคราะห์ประเด็นและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                 

*การเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์                                                                          

*การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับสื่อใหม่ News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                       

*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                   

        «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                      

        «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                      

        «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                      

        «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                      

        «แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.                                                                      

        «แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                             

        «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                 

        «แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                          

        «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                         

        «แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation) 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top