หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือสอบนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 190 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE2115
  • ราคาพิเศษ : 254 บาท
  • ราคาปกติ 299 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK ไฟล์ คู่มือสอบนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2563 (TBC)

ISBN . 978-616-4634-442

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

จำนวน: 260 หน้า

****รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)****

จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง 

แนะนำ หากมีอีเมล์ ของ Gmail ให้แจ้ง Gmail สามารถเปิดดูข้อมูล e-book ง่ายกว่า HOTMAIL !!

 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone
 
สารบัญ

+ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่

+ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                                                                       

+ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                                                                                           

+ภาษีเงินได้นิติบุคคล                                                                                                                                                    

+ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                         

+ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                                                                                            

+ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย                                                                                                                                                

+อากรแสตมป์                                                                                                                                                                 

+เลขประจำตัวผู้เสียภาษี                                                                                                                                              

+สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี                                                                                                                                            

+การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ                                                                                                                                                

+มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี                                                                                 

+นโยบายการจัดเก็บภาษี                                                                                                                                              

+ประมวลรัษฎากร                                                                                                                                                        

                *แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ ชุดที่ 1.                                                                          

                *แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ ชุดที่ 2.                                                                          

                *แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ ชุดที่ 3.                                                                         

                *แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ ชุดที่ 4.                                                                         

                *แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ ชุดที่ 5.                                                                        

                *แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ ชุดที่ 6.                                                                          

                *เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี        

                *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                                            

                *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                       

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top