หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 168 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE2120
  • ราคาพิเศษ : 220 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี2563 (TBC)

ISBN . 978-616-463-446-6

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

จำนวน: 240 หน้า

รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)

จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง 

แนะนำ หากมีอีเมล์ ของ Gmail ให้แจ้ง Gmail สามารถเปิดดูข้อมูล e-book ง่ายกว่า HOTMAIL !!

 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ

*ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่    

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 1.                                                              

* เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 2.                                                                 

* พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539                                                                                                   

*เจาะข้อสอบพรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                  

*พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                                                                                              

*เจาะข้อสอบ พรบ. ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                              

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                                            

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                                               

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                                  

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                               

*เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี     3 ชุด         

* เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                                                      

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top