หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กทม. ปี2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 152 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC039
  • ราคาพิเศษ : 276 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

ISBN . 978-616-463-449-7

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

จำนวน: 240 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม สันกาว

 
สารบัญ

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                         

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558       

*การออกแบบ และคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา                                                                       

*การวางแผนและการวางโครงการก่อสร้าง                                                                           

*งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                           

*การทดสอบวิเคราะห์วิจัยวัสดุทางวิศวกรรม                                                                         

*การประมาณราคา                                                                                                     

*การควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                               

*งานบำรุงรักษาบูรณะซ่อมแซม                                                                                       

*งานอำนวยความปลอดภัยในการก่อสร้าง                                                                           

*งานผังเมือง งานด้านขนส่งจราจร งานด้านสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา                                

*งานสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก                                                                                     

*โครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                     

*จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                   

*แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                         

*แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                       

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                    

*แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                            

*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                           

*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                     

*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                          

*รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top