หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 403 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC043
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี2563 (TBC)

ISBN . 978-616-463-446-6

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

จำนวน: 262 หน้า

รูปแบบ   :    เข้าเล่ม สันกาว

สารบัญ

*ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่    

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 1.                                                              

* เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 2.                                                                 

* พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539                                                                                                   

*เจาะข้อสอบพรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                  

*พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                                                                                              

*เจาะข้อสอบ พรบ. ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                              

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                                            

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                                               

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                                  

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                               

*เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี     3 ชุด         

* เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                                                      

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top