หมวดสินค้าหลัก

การบริหารพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงบประมาณ (Hi-ED)

ผู้เข้าชม 283 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : HE006
  • ราคาพิเศษ : 228 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
การบริหารพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงบประมาณ (Hi-ED)
ISBN : 978-616-237-563-7
พิมพ์ : ปี 2562
จำนวน : 356 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว
 
เนื้อหาประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 + พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 + ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
 + พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 + พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 + ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณ พ.ศ.2562
    รวมทั้งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
 
 
จัดทำโดย... อาจารย์ภราดร หอมแย้ม

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด หนังสือกฏหมายทั่วไป

Close หน้าต่างนี้
Go Top