หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1100ข้อ นิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุดปี 63 (NV)

ผู้เข้าชม 674 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV922
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 1100ข้อ นิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุดปี 63 (NV)
พิมพ์เมื่อ : กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนหน้า : 241 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
       *****พร้อมส่ง แบบรูปเล่ม เท่านั้น *****
สารบัญ
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
รวมข้อสอบ 1100ข้อ นิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2563
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
              * กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
              * กฎหมานว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
             * หลักกฎหมายแพ่งพาณิชย์
             * หลักกฎหมายอาญา
ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน
ส่วนที่ 6 ึความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
             * Structure
             * Vocabulary
             * Reading Comprehension
เฉลยข้อสอบ 1100ข้อ นิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ประจำปี 2563
 
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top